Logo: Mevra Eco waste

Necháme zmizet
vaši ekologickou stopu

Vládci plastu, ochránci planety

Nebojíme se používat unikátní technologie. Stejně, jako bájný Fénix vstával z popela, rodí se z námi recyklovaného plastu znovu použitelné suroviny. To vše s nulovou produkcí škodlivých látek.

Roztáčíme kola cirkulární ekonomiky a zlepšujeme životní prostředí.

Plast je perpetuum mobile

Svatý grál zpracování plastového odpadu se jmenuje depolymerizace. Jak to funguje? Z ropy se vyrobí polymery, a z nich plasty. Plasty se spotřebují a vyhodí. My tento odpad přeměníme na olej. Z něj se už za výrazně nižší produkce oxidu uhličitého opět vyrobí polymery a z nich plasty. Spotřebují se a vyhodí. My je znovu přeměníme na olej a… to je to, co děláme. Stále dokola to dává smysl.

Více vzduchu pro všechny

Při tradiční výrobě plastů pomocí ropy se vyprodukuje nadměrné množství oxidu uhličitého. Čím více plastů vyrobíme z oleje získaného díky naší unikátní technologii recyklace, tím lépe se nám všem bude dýchat. Nádech. Výdech. Nádech… cítíte to stejně, jako my?

Udržitelnost

Recyklací dříve nerecyklovatelného plastového odpadu pomáháme vytvářet oběhové hospodářství pro plasty.

 

Uzavření plastové smyčky by dramaticky snížilo znečištění životního prostředí a podpořilo by dalekosáhlé společenské výhody.

Ve světě „před Mevrou“ musel odpad dožívat dlouhá léta na skládce, nebo být obřadně spálen.

 

Nebylo to ekonomické, ani ekologické. V moderním světě můžeme nechat odpad přeměnit na surovinu, z které budou mít lidé znovu užitek.

 

Bez ekologické stopy a bez následků. Kouzlo? Ne…Prostě Mevra!

Technologie

Náš proces recyklace přeměňuje plasty na konci životnosti na surovinu používanou k nahrazení fosilních olejů při výrobě nových plastů, přičemž plastový odpad odvádí ze skládek a spalování.

 

Tato technologie pomáhá budovat oběhové hospodářství plastů tím, že doplňuje tradiční snahy o mechanickou recyklaci.

Při procesu se plasty zahřívají v nepřítomnosti kyslíku za vzniku uhlovodíkových par. Tyto páry pak kondenzují do recyklované suroviny – pyrolýzní olej s označením REACH.

Každá kapka
se počítá

Jedná se  o bezpečný, nepřetržitý proces, který lze ovládat na dálku . Snadno škálovatelné.

 

Technologie zahraničním výrobcem byla vyvinuta s cílem poskytnout veškerému plastovému odpadu potenciálně nekonečnou životnost jako nové suroviny pro budoucí plasty. Použitím chemické přeměny termického rozkladu využívá starý plast, který nelze mechanicky recyklovat, a dává mu komerční hodnotu. Díky tomu je ekonomické recyklovat každý kus plastu a dělat to znovu a znovu, donekonečna.

 

Chemická recyklace bude hrát stále větší roli v celkové recyklaci plastů

 

Technologie chemické recyklace jsou stále více považovány za zásadní změnu v úsilí o dekarbonizaci způsobu, jakým žijeme, a přechod k udržitelnějšímu a cirkulárnímu modelu.

Dejte ekologii palec nahoru

Nikdy jsme nechtěli být výrobci ani vynálezci technologie na chemickou recyklaci plastového odpadů.

My jsme pečlivě několik let věnovali hledáním takového výrobce nejen v CZ ale i ve světě.

Štěstí nám přálo a našli jsme to co jsme hledali a začali projekt cirkulární ekonomiky v chemické recyklaci plastového odpadu realizovat.

Místo ekologické stopy po sobě zanechte zelený otisk.

Kontakt

MEVRA ECOWASTE S.R.O.

sídlo společnosti:

Horní 288/67
700 30 Ostrava
Česká republika


kanceláře:

Budova ORIO – 2.patro
Horní 288/67, 700 30 Ostrava
Česká republika


Ing. Petr Varecha

petr@mevra.cz

Michal Kričfaluši

michal@mevra.cz

Jitka „Judy“ Faull

jitka@mevra.cz

Fakturační údaje:

IČO: 11668555

DIČ: CZ11668555

Společnost vedená u Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 86470/KSOS